ZNAKI
TOWAROWE

Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy świadczy usługi rejestracji znaków towarowych na terenie Polski oraz Unii Europejskiej. Prawnicy Kancelarii posiadają bogate doświadczenie w rejestracji znaków towarowych, które gwarantuje Ci profesjonalne przeprowadzenie usługi rejestracji, obejmującej weryfikację znaku, zgłoszenie znaku oraz reprezentację w toku procedury rejestracyjnej.

Weryfikacja znaku towarowego

Usługę rejestracji znaku towarowego zaczynamy od badania zdolności rejestrowej Twojego znaku towarowego. W ramach badania sprawdzamy czy Twoje oznaczenie może zostać zarejestrowane jako znak towarowy, a także weryfikujemy czy nie zostały wcześniej zarejestrowane podobne znaki towarowe. Badanie przeprowadzamy w oparciu o krajowe, unijne i międzynarodowe bazy znaków towarowych.

Przygotowanie zgłoszenia

Nasza oferta obejmuje przygotowanie kompletnej dokumentacji zgłoszeniowej. Oprócz przygotowania wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy pomożemy Ci w wyborze klas towarów i usług, dla których Twój znak ma być zastrzeżony. Sporządzimy ponadto ich szczegółowy wykaz w oparciu o klasyfikację nicejską. Znaki towarowe rejestrujemy online, co gwarantuje Ci szybsze rozpoznanie sprawy oraz niższe opłaty urzędowe.

Rejestracja znaku towarowego

Ostatecznie, zgłaszamy Twój znak towarowy w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) lub w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), a następnie sprawujemy monitoring nad sprawą i na bieżąco informujemy Cię o przebiegu procesu rejestracji.