NASZE
SPECJALIZACJE

WINDYKACJA

NALEŻNOŚCI

Duże doświadczenie oraz nieszablonowe metody pozwalają nam na sprawne przeprowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych.

PRZEKSZTAŁCENIA,

FUZJE I PRZEJĘCIA

Zapewniamy obsługę procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorców, takich jak: przekształcenia, podziały spółek i ich połączenia.

OCHRONA DANYCH

OSOBOWYCH

Podmiotom przetwarzającym dane osobowe pomagamy w wyborze optymalnych rozwiązań prawnych, zgodnych z uregulowaniami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

E-COMMERCE

I START-UP

Zajmujemy się doradztwem prawnym na rzecz podmiotów podejmujących, jak również już prowadzących sprzedaż towarów lub usług za pośrednictwem sieci Internet.

RESTRUKTURYZACJA

I UPADŁOŚĆ

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, na rzecz dłużników i wierzycieli. Ponadto świadczymy pomoc prawną dla syndyków, nadzorców i doradców restrukturyzacyjnych.

PROCES

INWESTYCYJNY

Świadczymy pomoc prawną w zakresie przygotowania do inwestycji, uzyskiwania pozwoleń, zezwoleń, czy koncesji, przygotowania projektów umów oraz doradztwa w trakcie przeprowadzania inwestycji.

OPTYMALIZACJA

PODATKOWA

Pomagamy w wyborze optymalnych form prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradzamy w zakresie zastosowania rozwiązań prawnych sprzyjających optymalizacji podatkowej.