KATARZYNA
SZELA

prawnik

Studentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Interesuje się prawnymi aspektami „społeczeństwa informacyjnego” oraz social media. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół tematyki zwalczania nieuczciwej konkurencji.

 

W Kancelarii zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną danych osobowych, w tym w szczególności zgłaszaniem zbiorów danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz opracowywaniem dokumentacji przetwarzania danych osobowych.

 

Ponadto uczestniczy w korporacyjnej obsłudze klientów Kancelarii, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia dokumentacji wewnątrz spółkowej oraz postępowaniami rejestracyjnymi. Pomaga również w administracyjnej obsłudze biura Kancelarii.