Paragon w sklepie internetowym

Dokonując transakcji z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej przedsiębiorca obowiązany jest (z pewnymi wyjątkami) ewidencjonować sprzedaż na kasie rejestrującej oraz wydań nabywcy paragon. W przypadku sprzedaży w formie tradycyjnej kwestia ta nie budzi żadnych wątpliwości, zasadniczo bowiem w tym samym momencie sprzedawca wydaje towar, otrzymuje zapłatę oraz wystawia i wydaje paragon. W jakim jednak momencie przedsiębiorca obowiązany jest wystawić paragon w przypadku sprzedaży za pośrednictwem Internetu, w szczególności gdy otrzymuje całość ceny za nim jeszcze wyśle towar do nabywcy?

Przede wszystkim zwrócić należy uwagę na §3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących zgodnie, z którym otrzymanie przed dokonaniem sprzedaży całości lub części należności (zapłaty) podlega ewidencjonowaniu z chwilą jej otrzymania. Dla jasności, sprzedażą w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy o VAT jest odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Co za tym idzie, sprzedawca w chwili otrzymania zapłaty ma obowiązek ewidencji sprzedaży na kasie rejestrującej, wydrukowania paragonu i wydania go nabywcy.

Co należy natomiast rozumieć jako „chwila otrzymania zapłaty”? W przypadku przelewu bezpośrednio na konto sprzedawcy sprawa jest oczywista, jest to moment wpływu środków na tenże rachunek. Kwestia jest nieco bardziej skomplikowana w sytuacji płatności za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych. W tym przypadku, za moment otrzymania zapłaty przez sprzedawcę uważa się moment wpływu środków na rachunek prowadzony przez podmiot świadczący usługi w tym zakresie, a nie moment ich przelewu na rachunek bankowy sprzedawcy.

W każdym więc przypadku, w sytuacji dokonywania płatności w formie przedpłaty obowiązek ewidencji transakcji i wydrukowania paragonu powstaje przed dostawą towaru. Biorąc pod uwagę, że sprzedawca ma obowiązek w każdym przypadku wydać nabywcy paragon, winien on być dostarczony kupującemu wraz z towarem, ewentualnie w odrębnej przesyłce, z uwagi jednak na kwestie praktyczne jest to rozwiązanie w zasadzie niestosowane.