Jesteś reprezentantem spółki? Musisz KRS podać swój adres

Od 15 marca 2018 r. na osoby reprezentujące spółki podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego nałożony został nowy obowiązek. Zgodnie ze znowelizowanym art. 19a ust. 5 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do KRS, likwidatorów i prokurentów należy dołączyć oświadczenia tych osób obejmujące zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń. To nowy obowiązek, który ma ułatwić Sądowi doręczenie korespondencji osobom uprawnionym do reprezentacji spółek wpisanych do KRS.

Co ważne, adresy te nie będą ujawnione w Rejestrze, ale dostępne będą w aktach rejestrowych każdego podmiotu zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podkreślić trzeba, że obowiązek ten dotyczy nie tylko podmiotów nowo rejestrowanych, ale również tych, które są już wpisane do KRS. Jeżeli więc dotychczas w KRS nie złożyliśmy oświadczenia o adresie do doręczeń to przy składaniu wniosku o zmianę danych w KRS sąd może wezwać nas do przedłożenia oświadczeń w tym przedmiocie. Jeżeli zależy więc nam na szybszym dokonaniu wpisu powinniśmy pamiętać o złożeniu oświadczeń o adresie do doręczeń już wraz z wnioskiem. Jednocześnie przyjęto, że oświadczenie właściwych osób może zostać przedłożone sądowi zarówno przez osobę bezpośrednio zainteresowaną (np. członka zarządu), jak i przez podmiot wpisany do rejestru, w którym dana osoba pełni funkcję reprezentanta.

Pamiętać musimy również o każdorazowej aktualizacji naszego adresu. Doręczenie bowiem dokonane przez Sąd na nieaktualny adres zostanie uznane za skuteczne, dlatego w naszym interesie jest dbanie o aktualność tych danych. Istotnym jest również to, że zgodnie z ustawą o KRS, zgłoszenie adresu do doręczeń, jak i jego zaktualizowanie, nie podlega opłacie sądowej.

W jednym z naszych poprzednich wpisów omówiliśmy jak powinien wyglądać wzór oświadczenia członka zarządu o adresie do doręczeń.