E-commerce, a handel danymi osobowymi

E-commerce jest chyba jedyną formą handlu detalicznego, której nie sposób sobie wyobrazić bez pozyskiwania przez sprzedawcę danych osobowych jego klientów. Jest to bowiem w zasadzie jedyny sposób umożliwiający ustalenie osoby nabywającej produkty, czy towary, a ostatecznie – jego dostarczenie do nabywcy. Tym samym, każdy niemal sprzedawca e-commerce staje się administratorem danych osobowych. Konkluzja ta jest dość oczywista i większa część przedsiębiorców zdaje sobie z tego sprawę tworząc odpowiednie postanowienia regulaminów sklepu internetowego oraz rejestrując zbiór danych osobowych w GIODO.

Wątpliwości pojawiają się dopiero wówczas, gdy przedsiębiorca posiadający sklep internetowych zamierza go sprzedać innemu przedsiębiorcy, a przedmiotem transakcji jest również baza danych osobowych utworzona w czasie funkcjonowania sklepu. Podstawowym, rodzącym się wówczas pytanie jest to, czy w ogóle dopuszczalne jest zbycie bazy danych osobowych? Na to pytanie orzecznictwo odpowiada twierdząco. Podkreśla się, że nabycie bazy danych w drodze umowy cywilnoprawnej jest sposobem uzyskiwania, czy wydostawania (danych), co prowadzi do konkluzji, iż zakup bazy danych jest tożsamy z procesem ich zbierania i pozyskiwania.

Samo nabycie bazy danych osobowych nie jest jednak wystarczające do przetwarzania danych osobowych w niej zgromadzonych przez nabywcę. W tym przypadku dochodzi bowiem z jednej strony do zmiany administratora danych osobowych, a z drugiej do pozyskania danych osobowych nie od osoby, której dane dotyczą. Sytuacja taka prowadzi do powstania szeregu obowiązków informacyjnych po stronie nowego administratora danych w stosunku do osób, których dane są zawarte w bazie danych osobowych. Co więcej, koniecznym staje się wprowadzenie zmiany administratora danych osobowych w prowadzonym przez GIODO Rejestrze Zbiorów Danych Osobowych.

Wiedza ta jest niezmiernie istotna biorąc pod uwagę fakt, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych osoba przetwarzająca dane osobowe nie będąc do tego uprawnioną podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.