BTE raz jeszcze

W nawiązaniu do poprzedniej informacji dotyczącej możliwości wznowienia postępowań, w których doszło do nadania klauzuli wykonalności na bankowy tytuł egzekucyjny należy wskazać, że ze względu na zmiany legislacyjne, które dokonały się w ostatnich dnia droga