Brak numeru PESEL w CEIDG? Możesz zostać wykreślony!

Pragniemy przypomnieć, że w dniu 19 maja 2018 r. mija 2 letni termin na zaktualizowanie danych w CEIDG o informację dotyczącą numeru PESEL przedsiębiorcy.

Jeśli więc podlegacie Państwo wpisowi w CEIDG, albo też stale współpracujecie z firmami, które są wpisane do tej ewidencji bardzo prosimy o weryfikację, czy informacja o numerze PESEL została w nim ujawniona! Jeśli nie, koniecznym jest niezwłoczne zaktualizowanie tej informacji!

Zgodnie z art. 61 ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw przedsiębiorca powinien uzupełnić wpis w CEIDG o numer PESEL, w przypadku gdy wpis takiej informacji nie zawiera.

Po upływie terminu przewidzianego na uzupełnienie wpisu w CEIDG o numer PESEL Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej wykreślą przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera numeru PESEL!

Informacja ta jest istotna dla każdego przedsiębiorcy nawet jeśli nie prowadzi działalności podlegającej wpisowi do CEIDG, gdyż w przypadku wykreślenia z CEIDG Państwa kontrahenta może mieć to duże znaczenie w kontekście rozliczeń podatkowych Państwa firmy! Dlatego też, zachęcamy także do weryfikacji Państwa kontrahentów po dniu 19 maja 2018 r. co do aktualności ich wpisów w CEIDG jako przedsiębiorców!

Zwracamy się też z prośbą o przekazanie tej wiadomości do znanych Państwu osób podlegających wpisowi w CEIDG, aby także one mogły zapoznać się z tą informacją.