Author Archives: Piotr Kantorowski

Piotr Kantorowski

About Piotr Kantorowski

Założyciel Kancelarii. Doktorant w Katedrze Prawa Gospodarczego Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Przemyśl – Rzeszów. Swoją działalność zawodową skupia wokół zagadnień związanych z kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem branży budowlanej. Wieloletnie doświadczenie w tej gałęzi gospodarki wpłynęło na ugruntowanie wiedzy praktycznej w zakresie inwestycji budowlanych tak od strony kontraktowej, jak i administracyjnej.

BTE raz jeszcze

W nawiązaniu do poprzedniej informacji dotyczącej możliwości wznowienia postępowań, w których doszło do nadania klauzuli wykonalności na bankowy tytuł egzekucyjny należy wskazać, że ze względu na zmiany legislacyjne, które dokonały się w ostatnich dnia droga