All posts by: Piotr Kantorowski

About Piotr Kantorowski

Założyciel Kancelarii. Doktorant w Katedrze Prawa Gospodarczego Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Przemyśl – Rzeszów. Swoją działalność zawodową skupia wokół zagadnień związanych z kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem branży budowlanej. Wieloletnie doświadczenie w tej gałęzi gospodarki wpłynęło na ugruntowanie wiedzy praktycznej w zakresie inwestycji budowlanych tak od strony kontraktowej, jak i administracyjnej.

by in Prawo administracyjne, Strona główna

Rozwiązanie spółki, a bieg postępowań administracyjnych

Nierzadko zdarza się tak, że przyczyną zaprzestania przez przedsiębiorcę prowadzenia działalności gospodarczej są skutki wydanych przez organy administracji publicznej decyzji. Powstaje jednak pytanie, czy w przypadku, gdy przedsiębiorca nie zgadza się z wydanymi przeciwko niemu decyzjami może on zakończyć prowadzoną działalność pozostając jednocześnie uprawnionym do kwestionowania niekorzystnych dla niego rozstrzygnięć na drodze postępowania administracyjnego, czy sądowo administracyjnego? Poszukując odpowiedzi na powyższe pytanie warto zwrócić uwagę na tezę płynącą […]

by in Prawo cywilne, Strona główna

Sankcje dla nierzetelnych kontrahentów

Oczywistym jest, że brak terminowego regulowania zobowiązań przez przedsiębiorców prowadzi do niekorzystnego stanu powodującego powstawanie co raz to nowych zatorów płatniczych. Jeśli bowiem dany przedsiębiorca, skądinąd zasadnie, oczekiwał zapłaty od swojego kontrahenta to jej brak może doprowadzić do sytuacji, w której nie będzie on mógł wywiązać się z własnych zobowiązań w stosunku do innych podmiotów. Sytuacja taka jest w sposób oczywisty niepożądana. Nie budzi wątpliwości, że brak terminowej zapłaty zobowiązań stanowi […]

by in Postępowanie cywilne, Strona główna

Dodatkowe podstawy do wydania nakazu zapłaty

Większość z przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z faktu, iż możliwość uzyskania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym jest dla nich niezmiernie korzystna. Po pierwsze bowiem opłata sądowa w sprawie, gdzie istnieją podstawy do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym jest o ¾ niższa niż w normalnym postępowaniu. Po drugie – nakaz ten daje możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń, co w znacznym stopniu ogranicza ryzyko niewypłacalności dłużnika […]

by in Postępowanie cywilne, Strona główna

Czy zawsze należy zaufać firmie windykacyjnej?

Obecnie bardzo prężnie rozwija się wiele firm windykacyjnych, których działanie polega na próbie ściągnięcia nabytych uprzednio wierzytelności. Wiele z tych firm znacie Państwo z pewnością nawet z licznych reklam telewizyjnych. Niniejszy artykuł nie jest bynajmniej miejscem, gdzie firmy te zostaną wymienione ze wskazaniem na praktyki każdej z nich z osobna. Jego celem jest jedynie uświadomienie Państwu, iż bardzo często wbrew przekonującym głosom osób z działów określanych […]

by in Alerty prawne, Prawo cywilne, Strona główna

Nierzetelny dłużnik, a ustawowe rekompensaty

O ustawowej rekompensacie przewidzianej w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013, poz. 403) w wysokości równowartości kwoty 40 euro już pisaliśmy. Jak się jednak okazuje, roszczenie to budziło liczne kontrowersje w orzecznictwie sądów i nie sposób było oprzeć się wrażeniu, iż przepis ten jest w znacznej mierze wykładane na korzyść dłużnika. Jedną z kontrowersji, która pojawiała […]

by in Prawo podatkowe, Strona główna

Ciąg dalszy, czyli nieodpłatne świadczenie, a CIT

Nawiązując do niedawno zamieszczonego artykułu dotyczącego podatku VAT przy nieodpłatnych świadczeniach warto też rozważyć sytuację, w której to przedsiębiorca otrzymuje świadczenie tego rodzaju. Rzeczą oczywistą jest, że w tym przypadku nie ciąży na nim obowiązek zapłaty VAT, gdyż podatek ten spoczywać mógłby co najwyżej na podmiocie świadczącym. Czy jednak korzyść, która w ten sposób powstaje po stronie przedsiębiorcy nie będzie stanowiła jego przychodu? Rozważmy więc tę sytuację na gruncie ustawy o podatku dochodowym […]

by in Prawo podatkowe, Strona główna

Nieodpłatne świadczenia, a podatek VAT

W ramach prowadzenia działalności gospodarczej zdarzają się sytuacje, w których przedsiębiorca podejmuje określone działania nieodpłatnie na rzecz swoich obecnych, czy też potencjalnych kontrahentów. Rzecz jasna, w większości przypadków, motywacja powyższego jest ściśle związana z działalnością marketingową, czy promocyjną przedsiębiorstwa. Nie zmienia to jednak faktu, iż wykonywane działania nie mają charakteru odpłatnego, a więc nie wiąże się z nimi tak typowy w działalności gospodarczej fakt wystawienia faktury VAT. Czy jednak nieodpłatność świadczenia eliminuje konieczność […]

by in Prawo podatkowe, Strona główna

Sprzedaż wierzytelności, a podatki

W obrocie gospodarczym co raz bardziej popularne stają się umowy zbycia, czyli cesji, wierzytelności. Nie chodzi tu już nawet o działalności funduszy inwestycyjnych, które w tak zwanych pakietach nabywają od banków, czy innych instytucji finansowych nieściągnięte wierzytelności, a o umowy zawierane między przedsiębiorcami, w których co najmniej jedna ze stron prowadzi działalność gospodarczą na zgoła odmiennych polach niż obrót finansowy. Popularność umów tego typu wynika zasadniczo z dwóch przyczyn. […]

by in Alerty prawne

Połączenia spółek z udziałem cudzoziemców, a przejście nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa

W ostatnim czasie co raz bardziej powszechne w obrocie stały się procedury połączeń spółek. Nic w tym dziwnego zaważywszy na dynamiczne zmiany zachodzące w obrocie oraz fakt, iż w przypadku wdrożenia takiego rozwiązania co do zasady mamy do czynienia zarazem z kontynuacją prawną, jak i sukcesją. Coraz powszechniejsze staje się także wdrażanie takich procedur z udziałem kapitałów obcych po stronie spółek przejmowanych co wiązać należy z globalizacją gospodarki. W tym […]

by in Prawo handlowe, Strona główna

Likwidacja? Dywidenda dopiero po spłacie zobowiązań

Nie budzi najmniejszych wątpliwości, że majątek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest majątkiem odrębnym od majątku jej wspólników. Biorąc pod uwagę pełną rachunkowość, która obowiązuje w tych spółkach nie ma w tym przypadku możliwości dokonywania jakichkolwiek wypłat, które nie znajdują oparcia w przepisach prawa z majątku spółki. Z perspektywy wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jedyną możliwością partycypacji w zyskach spółki jest więc wypłata zysku, czyli dywidendy. Zdarza się jednak i tak, że wspólnicy chcą […]

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com