Author Archives: Paweł Głąb

About Paweł Głąb

Radca prawny. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w szczególności w prawie spółek i prawie umów handlowych. Brał udział w przygotowaniu transakcji przejęć i procesów przekształceń. W Kancelarii zajmuje się sprawami rejestrowymi oraz bieżącą obsługą korporacyjną spółek. Swoją działalność zawodową koncentruje ponadto wokół zagadnień związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych.

Nowe prawo restrukturyzacyjne

W piątek, 15 maja 2015 r., Sejm zakończył prace nad ustawą Prawo restrukturyzacyjne, która ma stanowić kompleksową regulację postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego przez przedsiębiorców. Podstawowym założeniem ustawy jest wprowadzenie skutecznych