Nowe prawo restrukturyzacyjne

W piątek, 15 maja 2015 r., Sejm zakończył prace nad ustawą Prawo restrukturyzacyjne, która ma stanowić kompleksową regulację postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego przez przedsiębiorców. Podstawowym założeniem ustawy jest wprowadzenie skutecznych