WINDYKACJA
NALEŻNOŚCI

Kancelaria Kantorowski specjalizuje się w windykacji należności jej Klientów. Duże doświadczenie oraz nieszablonowe metody stosowane przez Kancelarię pozwalają na sprawne przeprowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych. Wartym podkreślenia jest fakt, iż oferta cenowa Kancelarii sprzyja przerzuceniu kosztów związanych z postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi z wierzyciela na dłużnika.

  • przedsiębiorcy z zatorami płatniczymi
  • hurtownicy
  • odzyskanie należności
  • podjęcie działań w celu odzyskania należności