PRZEKSZTAŁCENIA,
FUZJE I PRZEJĘCIA

Kancelaria Kantorowski i Wspólnicy zapewnia obsługę procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorców, takich jak: przekształcenia, podziały spółek i ich połączenia. Oferta Kancelarii związana z prowadzeniem procesów restrukturyzacyjnych zawiera dodatkowo w swym zakresie doradztwo w kontekście doboru optymalnej formy dla prowadzenia działalności gospodarczej w kontekście przeniesienia istniejących już decyzji, pozwoleń i zezwoleń administracyjnych, optymalizacji podatkowej oraz wprowadzenia rozwiązań minimalizujących ewentualną odpowiedzialność przedsiębiorcy.

  • przedsiębiorcy w fazie dynamicznego wzrostu,
  • przedsiębiorcy w fazie regresu gospodarczego,
  • przedsiębiorcy w trakcie połączeń.
  • transakcje M & A,
  • optymalizacja podatkowa,
  • ograniczenie ryzyka gospodarczego.