Please enable JS

PRAKTYKANT

DZIAŁ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I OBSŁUGI PODMIOTÓW E-COMMERCE

Kancelaria Kantorowski w Rzeszowie poszukuje studentów prawa na praktyki w wymiarze od 3 do 6 miesięcy, z możliwością podjęcia dalszej współpracy. Do zadań praktykanta należeć będzie pomoc w bieżącej obsłudze Klientów Kancelarii, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z sektora e-commerce oraz zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych.

Wymagania:

  1. ukończony co najmniej III rok studiów
  2. praktyczna umiejętność interpretacji przepisów prawnych
  3. podstawowa znajomość zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych
  4. umiejętność pracy w zespole
  5. rzetelność i sumienność w wykonywaniu zadań
  6. dyspozycyjność

Wybór kandydatów dokonany zostanie w oparciu o dwa etapy rekrutacji:

  1. Test jednokrotnego wyboru  POBIERZ
  2. Rozmowa kwalifikacyjna, na która zaproszone zostaną wybrane osoby.

Kandydatów spełniających powyższe kryteria i chcących dołączyć do zespołu Kancelarii Kantorowski prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym oraz rozwiązanym testem (prosimy o przesłanie samych odpowiedzi) na adres: praktyki@kancelariakantorowski.pl. Aplikacje prosimy przesyłać do 15 lutego 2017 r.

Do przesyłanej aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV oraz liście motywacyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.).”

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, którzy zakwalifikują się do drugiego etapu – rozmowy kwalifikacyjnej.