Please enable JS
img
PAWEŁ GŁĄB
Aplikant radcowski

Aplikant radcowski. Pasjonat nowych technologii i specjalista z zakresu marketingu usług prawnych.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w szczególności w prawie spółek i prawie umów handlowych. Brał udział w przygotowaniu transakcji przejęć i procesów przekształceń. W Kancelarii zajmuje się sprawami rejestrowymi oraz bieżącą obsługą korporacyjną spółek. Swoją działalność zawodową koncentruje ponadto wokół zagadnień związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych.

Interesuje się prawem Internetu, obszar jego praktyki obejmuje obsługę prawną podmiotów branży internetowej, usług mobilnych oraz sektora e-commerce.

Od lat związany z działalnością organizacji pozarządowych. Uczestniczył w tworzeniu i zarządzaniu podmiotami trzeciego sektora.