Please enable JS

OPCJE MENADŻERSKIE

7 PAŹDZIERNIKA 2016/PIOTR KANTOROWSKI

W świetle wprowadzonych z początkiem 2016 r. zmian w przepisach dotyczących ozusowania umów zlecenia istotnym staje się kwestia, czy w chwili obecnej mali i średni przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z jakiejkolwiek optymalizacji w tym zakresie?

Już w tym miejscu trzeba wskazać, że rozwiązania takie istnieją, chociaż są one dość rzadko stosowane. Optymalizację w zakresie składek na ZUS można bowiem wprowadzić w firmie stosując tak zwane opcje menadżerskie. Jest to umowa pochodnego instrumentu finansowego, na podstawie której pracownicy lub zleceniobiorcy spółki nabywają prawo do wypłaty określonej kwoty w przypadku ziszczenia się przesłanek określonych w tej umowie. Najczęściej opcje menadżerskie odnoszą się do osiągniętych przez spółkę wskaźników takich jak EBIT, czy EBITDA, które to związane są z zyskiem operacyjnym osiąganym przez przedsiębiorcę. Otrzymywana przez beneficjenta opcji menadżerskiej kwota pieniężna zależy więc od powodzenia finansowego firmy w danym okresie. Środki w ten sposób uzyskane nie podlegają oskładkowaniu ZUS. Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie wprowadziła w tym zakresie żadnych zmian.

Podsumowując trzeba podkreślić, że zastosowanie tego typu rozwiązań optymalizacyjnych jest prawnie dopuszczalne, jednak ze względu na ich charakter korzystnym jest przed ich wprowadzeniem w swojej firmie wystąpienie o uzyskanie wiążącej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.