OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH

Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy świadczy kompleksowe usługi w zakresie wdrożenia ochrony danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Zależy nam na kompleksowym podejściu do ochrony danych osobowych w Twojej firmie, dlatego w zakresie wdrożeń  RODO stale współpracujemy z wykwalifikowanymi audytorami oraz informatykami. Pozwala nam to nie tylko na opracowanie koniecznych dokumentów i procedur, ale równie na realne zabezpieczenie  przetwarzanych przez Ciebie danych osobowych.

Audyt zgodności z RODO

Przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) nakładają na firmy przetwarzające dane osobowe szereg obowiązków. W ramach naszej usługi przeprowadzimy dla Ciebie działania audytowe, które pozwolą nam na ocenę dostosowania Twojej firmy do unijnych regulacji. Po wykonaniu przez nas audytu otrzymasz raport obejmujący zalecenia, których wdrożenie pozwoli Ci na zgodne z prawem przetwarzanie danych.

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych

Obowiązkiem każdego administratora danych osobowych, jest prowadzenie dokumentacji która wykaże, że przestrzegane są wszystkie zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte w RODO. Nasza oferta obejmuje stworzenie kompletnej dokumentacji przetwarzania danych osobowych. Opracujemy dla Twojej firmy kompleksową Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych, która opisywać będzie sposób i zasady przetwarzania danych osobowych w Twojej firmie. Przygotujemy niezbędne klauzule informacyjne, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz stworzymy rejestr czynności przetwarzania.

Usługa IOD

Nasza oferta obejmuje nie tylko przygotowanie niezbędnej dokumentacji, ale również wdrożenie jej w Twojej firmie. Przeprowadzimy Cię krok po kroku przez etap wprowadzenia dokumentacji w firmie i późniejszego jej utrzymania. Dodatkowo zapewnimy bieżące konsultacje merytoryczne oraz przeszkolenie Twoich pracowników z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych oraz wewnętrznej dokumentacji funkcjonującej w Twojej firmie. Jeżeli w Twoim przypadku będzie to wymagane, prawnicy Kancelarii pełnić będą funkcję Inspektora Ochrony Danych w Twoje firmie.