OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH (RODO)

Kancelaria Kantorowski i Wspólnicy świadczy szeroko pojęte usługi w zakresie ochrony danych osobowych. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w ramach prowadzonej działalności pomagamy w wyborze optymalnych rozwiązań prawnych, zgodnych z uregulowaniami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Ustawa o ochronie danych osobowych

Opracowujemy wnioski rejestracyjne zbiorów danych osobowych, jak również Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Ponadto opracowujemy i wdrażamy kompletną dokumentację wewnętrzną niezbędną do zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych w ramach firmy, jak również innych organizacji.Tworzymy polityki bezpieczeństwa, instrukcje zarządzania systemem informatycznym, klauzule obowiązków informacyjnych, wzory upoważnień do przetwarzania danych osobowych, a także rejestry osób upoważnionych. Oprócz tego sporządzamy i opiniujemy umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO/GDPR)

W związku z wejściem w życie RODO, czyli Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Kancelaria świadczy również kompleksową usługę wdrożenia nowych przepisów. Wdrożenie RODO obejmuje dostosowanie systemu ochrony danych osobowych do nowych, unijnych regulacji. W ramach usługi wdrożenia RODO w pierwszej kolejności przeprowadzamy prace audytowe oceniające poziom zgodności z wymaganiami i rekomendacjami wynikającymi z unijnych przepisów. W dalszych etapach przeprowadzamy analizę ryzyka, dostosowujemy lub opracowujemy dokumentację oraz organizujemy szkolenia i warsztaty dla pracowników.

  • podmioty przetwarzające dane osobowe
  • wprowadzenie rozwiązań zgodnych z przepisami prawa
  • stworzenie kompletnej dokumentacji ochrony danych osobowych.