OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH

Kancelaria Kantorowski i Wspólnicy świadczy szeroko pojęte usługi w zakresie ochrony danych osobowych. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w ramach prowadzonej działalności pomagamy w wyborze optymalnych rozwiązań prawnych, zgodnych z uregulowaniami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Opracowujemy wnioski rejestracyjne zbiorów danych osobowych, jak również Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Ponadto opracowujemy i wdrażamy kompletną dokumentację wewnętrzną niezbędną do zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych w ramach firmy, jak również innych organizacji.Tworzymy polityki bezpieczeństwa, instrukcje zarządzania systemem informatycznym, klauzule obowiązków informacyjnych, wzory upoważnień do przetwarzania danych osobowych, a także rejestry osób upoważnionych. Oprócz tego sporządzamy i opiniujemy umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

  • podmioty przetwarzające dane osobowe
  • wprowadzenie rozwiązań zgodnych z przepisami prawa
  • stworzenie kompletnej dokumentacji ochrony danych osobowych.