Please enable JS

KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODZU, A KOMPENSATA

14 MARCA 2017/PIOTR KANTOROWSKI

W kontekście zmian, który weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., a dotyczących możliwości uznania za koszt uzyskania przychodów rozliczeń na kwoty przekraczające 15.000,00 zł, które nie zostały dokonane za pośrednictwem rachunku bankowego warto zwrócić uwagę na stanowisko Ministra Finansów odnoszące się do innych form regulowania zobowiązań – kompensat.

Jak wskazał Minister Finansów w opublikowanym przez siebie stanowisku: „Przepisy art. 22 ustawy SDG odnoszą się do płatności gotówkowych/bezgotówkowych, a nie do regulowania zobowiązań (które to pojęcie ma szerszy zakres). W przypadku płatności może ona być dokonana w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Jeżeli zatem ma miejsce uregulowanie lub wygaśnięcie zobowiązania z innych powodów niż dokonanie płatności, wówczas omawianych przepisów nie stosuje się.” Stanowisko to zostało potwierdzone również w jednej z interpretacji indywidualnych (tak choćby interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 października 2016 r., nr 2461-IBPB-1-3.4510.824.2016.1.SK).

Tym samym, przedsiębiorcy, którzy posiadają względem siebie wzajemne rozliczenia mogą w dalszym ciągu regulować je poprzez kompensaty, czy też potrącenia bez obawy, iż spowoduje to niemożność uznania danej faktury za koszt uzyskania przychodu.