E-COMMERCE
I START-UP

Kancelaria Kantorowski i Wspólnicy zajmuje się doradztwem prawnym na rzecz podmiotów podejmujących, jak również już prowadzących sprzedaż towarów lub usług za pośrednictwem sieci Internet. Przedsiębiorcom z branży e-Commerce pomagamy w wyborze optymalnych rozwiązań prawnych w działalności prowadzonej na rynku usług elektronicznych.

Przygotowujemy oraz opiniujemy regulaminy sklepów internetowych, regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną, polityki prywatności, a także polityki plików Cookies. Ponadto, podmiotom prowadzącym sprzedaż lub świadczącym usługi na rzecz konsumentów udzielamy wsparcia w zakresie zgodności dokumentacji wykorzystywanej w ramach handlu elektronicznego z prawami konsumentów. Tworzy procedury reklamacyjne, polityki zwrotów, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, a także wzory oświadczeń o odstąpieniu. Podmiotom dla, których sieć jest jednym z kanałów dystrybucji pomagamy także w przestrzeganiu uregulowań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.

  • podmioty z branży e-Commerce
  • przedsiębiorcy poszerzający dystrybucję o rynek elektroniczny
  • firmy działające w e-Biznesie
  • przygotowanie lub opiniowanie dokumentacji
  • audyt rozwiązań technicznych pod względem zgodności z prawem
  • ochrona praw konsumentów.